P&I SİGORTASI HİZMETİ ALIMI İhale Tarihi ve Saati : 11.02.2019 11:00

           İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İhale Kayıt Numarası

:

2019/40584

İşin Adı

:

P&I Sigortası Hizmeti Alımı

İhale Türü - Usulü

:

Hizmet Alımı - Pazarlık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi

:

BEDRETTİN MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD. NO: 63/A 34440

b) Telefon ve faks numarası

:

2123138041 - 2122565799

c) Elektronik posta adresi

:

nihalyolcu@sehirhatlari.com.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi

:

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

20.02.2019-20.02.2020 döneminde 21 Yolcu Vapuru, 4 Yolcu Vapuru (Double Ended), 3 Yolcu Motoru, 1 Hizmet Gemisi, 6 Duba, 1 Römorkör, 22 Kancabaş, 1 Tarama Gemisi’nin P&I Sigortası ve Şirketimiz tarafından kiralanan gemilere kiracı sorumluluk sigortasının yaptırılması işidir.

b) Yapılacağı Yer

:

İSTANBUL

c) Süresi

:

Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 366 (üçyüzaltmışaltı ) gündür. (İşin başlama tarihi 20/02/2019; işin bitiş tarihi 20/02/2020)

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası - Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 63/A Kasımpaşa- Beyoğlu/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

11.02.2019 - 11:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5- İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilecektir.

6-  İhale dokümanı İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü, Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No:63/A Kasımpaşa – Beyoğlu / İSTANBUL adresinde görülebilir ve 100,00 TL (KDV dâhil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi kapsamında olup, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tâbi değildir.