Yolcu Memnuniyeti


Yolcu Memnuniyeti…

1855 Yılında şirket yönetimi tarafından hazırlanan bir nizamname ile Şirket-i Hayriye çalışanlarının dikkat göstermeleri gereken kurallar işaret edilmiştir. Günümüz deniz ulaşımındaki birçok kuralın da temelini oluşturan bu nizamname; hareket saatlerinde gösterilmesi gereken titizlik, vapurların emniyetli seyri ve temizlik kuralları gibi birçok konuda yolcu memnuniyeti düşünülerek oluşturulmuştur. Bu yönüyle Şirket-i Hayriye; kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti gibi kavramların ilk uygulayıcısı olmuştur.
 
Bu nizamnamedeki yer alan maddelerden bazıları şöyleydi:
 
Şirket, ithal edilecek kömür için gümrük vergisi ödemeyecek.
 
Şirket vapurları, Lloyd Sigorta Kurumu' nun kurallarına uygun olarak inşa edilecek, her vapurun Lloyd belgesi bulunacak.
 
Şirket vapurları, her yıl Tersane-i Âmire tarafından muayene edilecek.
 
Vapurların her birinde bir kaptan, bir birinci makinist, bir ikinci makinist, yeteri kadar tayfa, kamarot ve memur çalıştırılacak. Bahriye Nezareti' nden diploması olmayan kaptan ve makinistler çalıştırılmayacak.
 
İskeleler kendi aralarında ve merkez arasında telefonla birbirine bağlanmış olacak.
Vapurlar dumanlı, sisli, karlı, tipili havalarda iskeleden hareket etmeyecek.
 
Arıza halinde en yakın iskeleye bağlanacak. Her vapurda görünür yerlerde can yelekleri hazır bulunacak.
 
Hareket saatleri, vapurların çakışmaması için birbirlerinden birkaç dakika aralıklı olacak şekilde ayarlanacak.
 
Sefer alacak vapur, hareket saatinden 15 dakika evvel iskelede hazır bulunacak. Vapur hareket ederken, herhangi bir kazaya meydan verilmemesi için iskele kapıları kapatılacak.
 
Vapurlar liman kurallarına uyacak, liman içinde zorunlu haller dışında yarım yolla hareket edecek. Asla diğer vapurlarla yarış edilmeyecek.
 
Köprüdeki Üsküdar, Harem, Salacak ve Boğaziçi iskelelerinde kış aylarında soba yakılacak.
 
Vapurların 1. mevki kanepeleri kıl örme kumaşla kaplı, 2. mevkilerindeki tahta olacak. Ayrıca her vapurda gerektiğinde kullanılmak üzere yeterli sayıda açılır kapanır, portatif, üstü bez iskemleler bulunacak.
 
Vapurlarda tuvalet bulundurulacak. Tuvaletler her zaman temiz tutulması için, sık sık bol suyla yıkanacak.
 
Kışın 1. ve 2. mevkilerde soba yakılacak, sıcaklık 15 derecenin altına düşürülmeyecek. Ayrıca gereği kadar gaz lambası bulundurulacak, akşamları bunlar yakılacak.
 
Vapurda kahve ocağı bulunacak, satılan maddeler en iyi cinsten ve ucuz olacak. Kahveciler bir örnek elbise giyecek ve yolcuları rahatsız etmeyecek.
 
Vapurlar, yakacakları kömürleri yolcular yokken alacak.
 
Aşırı içkili olanlar derhal dışarı çıkartılacak.
 
Vapurlarda dilenmek yasak olacak.
 
Gündüz olsun, gece olsun, yangın çıktığında tulumbacıları, tulumbalarıyla birlikte yangın mahalline ücretsiz götürmek üzere bir şirket vapuru hazır bulundurulacak.