Bilge Edinme Formu

Bu sayfadaki aşamaları tamamlayarak, Şehir Hatları 'ndan bilgi veya belge talep edebilirsiniz. Yapacağınız başvuru, 4982 sayılı bilgi edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirilecektir.(11 Haneli T.C kimlik no'su)

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.