Vizyon ve Değerler

Geçmişten Geleceğe Taşınan Güçlü Kurumsal Kültür

Şehir Hatları A.Ş., 200’e yaklaşan tarihi ile geleceğe uzanma yönünde, belirlediği misyon, vizyon ve değerlerle kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Geleceğin Anahtarı Misyon Ve Vizyon

Şehir Hatları A.Ş., geçmişten aldığı kültürel güçle, İstanbul'da topluma güvenli, konforlu ve sürdürülebilir deniz ulaşımı hizmeti sunma misyonuyla hizmet verirken, toplu ulaşımda yolcu memnuniyetine odaklı, çevreci, öncü ve lider şirket olma vizyonuyla geleceğe yöneliyor.

Çağdaş Ve Modern Değerler

Kurum, belirlediği ve benimsediği ve Sürdürebilirlik ve Yenilikçilik, Çalışan Aidiyeti, Müşteri Memnuniyeti ve Katılımcı Yönetim, Performans ve Verimlilik, Kurumsal Kültüre Bağlılık ile Şeffaflık ve Güven değerlerini yaşama geçirerek, 21. yüzyılın işletme modellerini temsil ediyor.

Sürdürebilirlik Ve Yenilikçilik

Toplumun ve kurumun avantaj ve yararları çizgisinde; ekolojik, ekonomik ve sosyal yönleri gözeterek, sürdürülebilirliğin gerçekleşmesi sağlanıyor. Yenilikçilik değeri gözetilerek; yenilikler takip ediliyor ve uygulanabilir görüş ve düşüncelerle gelişim sürekli kılınıyor.

Çalışan Aidiyeti, Müşteri Memnuniyeti Ve Katılımcı Yönetim

Kurumun paydaşları olarak nitelendirilen çalışanlar, müşteriler ve tedarikçilerin görüş, değerlendirme ve düşünceleri son derece önemseniyor. Yaşanabilecek sorunların çözülmesi ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi yönünde, paydaşların görüş ve düşüncelerine değer verilerek, değerlendirilmeye alınıyor.

Performans Ve Verimlilik

Çağdaş ekonominin gereği olarak, finansal ve operasyonel verimliliği artırmak için kaynaklar hesaplı kullanılıyor. Karar alma ve uygulama süreçlerinde oldukça hızlı hareket edilerek, kaliteli ve nitelikli bir hizmet sunuluyor.

Kurumsal Kültüre Bağlılık

Kurumların başarısının kültürlerine bağlı olduğu ilkesi ve “Kurumsal kültürümüz, bizim kimliğimizdir” anlayışı ile kurumsal kültürün her alanda yaşanılabilir kılınması hedefleniyor. Kurum kültürünü oluşturan misyon, vizyon ve değerlerin çalışanlar tarafından özümsenerek, bütün iş yapma biçimlerine yansıtılması sağlanıyor.

Şeffaflık Ve Güven

Çalışma hayatının en temel taşının dürüstlük ve güven olduğu yaklaşımıyla; kurumun tüm paydaşlarının karşılıklı güven ortamı içerisinde çalışmaları sağlanıyor. Paydaşlarla şeffaf bir ilişki modeli kuruluyor.