Yönetim Sistemleri Politikası

Yönetim Sistemleri Politikası’yla Daha Güçlü Daha Güvenli

İstanbul'da, toplu deniz taşımacılığı hizmeti sunarak, ulaşımda güvenli, rahat ve keyifli bir alternatif oluşturan Şehir Hatları A.Ş., gerçekleştirdiği Yönetim Sistemleri Politikası ile müşterileri, çalışanları ve tedarikçilerin ile uzun erimli ve sağlıklı iletişim ortamının temellerini ortaya koyuyor. Kurum, Yönetim Sistemleri Politikası ile aynı zamanda, çevre, toplum ve hukuk ekseninde düzenleyici ve etkin bir sistemi kuruyor.

Yönetim Sistemleri Politikasının Esasları

Kurum bu çerçevede oluşturduğu Yönetim Sistemleri Politikası çerçevesinde; müşterilerinin beklentilerine uygun ürün ve hizmetler geliştirmeyi, müşterilerinin memnuniyetini ölçmeyi, müşterilerin şikayetlerini şeffaflık, objektiflik ve gizlilik kriterlerine uygun olarak değerlendirmeyi ve çözmeyi amaçlıyor. Şehir Hatları A.Ş., Yönetim Sistemleri Politikası’yla, çalışanlarının yetkinliklerini ve bilgi birikimlerini geliştirmeyi, onları iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı bilinçlendirmeyi ve korumayı hedefliyor. Kurum bu doğrultuda, karşılıklı yarar sağlayan işbirlikleri oluşturup etkinliğini ve verimliliğini artırarak, paydaşlarına sürekli artan değer sunmayı planlıyor. Çevreyi koruma, toplumun yaşam kalitesine katkıda bulunma, Kalite Yönetim Sistemi, Emniyet Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi şartlarına ve yasal mevzuatın gerekliliklerine uyma ve hedeflerine ulaşmak için sürekli öğrenme, iyileştirme ve yenilik çalışmaları gerçekleştirme de Yönetim Sistemleri Politikası’nın bileşenleri olarak öne çıkıyor.

Taahhüt

İstanbul Şehir Hatları A.Ş. Yönetim Sistemleri Politikası kapsamında, kurmuş olduğu yönetim sistemlerini yürütmeyi, geliştirmek amacıyla sistemi gözden geçirmeyi, sistemin sürekliliğini sağlamayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyor.