Çengelköy İskelesi

İlk iskele eski kayık iskelesinin olduğu yerde ahşap olarak ve öteki Boğaz iskelelerinden değişik bir tarzda inşa edilmiş. Caddeden iskeleye dar bir sokaktan geçilerek gidilirmiş. 1894 yılında bugünkü iskelenin yer aldığı arsa Şirket-i Hayriye tarafından satın alınınca vapur yanaşma yeri iki sıra kazık daha çakılmasıyla genişletilmiş. Bu arada caddeden girişe de 18.714 kuruşa yedi dükkan inşa edilmiş. Vapur yanaşma yerinin uzunluğu 17, iskelenin sudan yüksekliği 1.2, iskele önünün derinliği ise 6.9 metredir.