Bebek İskelesi

İlk iskele, 1851’de Şirket-i Hayriye’nin kurulduğu yıl açıldı. Sultan Ahmet Camii Mektebi ile Kadı Mehmet Efendi yalısının arasında kalan yerde inşa edilmişti. 1890’da erkek ve kadın yolcular için ayrı odalara bölündü. 1898’de onarıldı, ardından vapurların yanaş yeri birer sıra kazı daha çakılarak denize doğru uzatıldı. Zaman içinde sık sık kazıkları değiştirilen iskele, Boğaz’daki beton kazı sisteminde inşa edilen iskelelerin en sona bırakılanlarından oldu. 2001 yılı yeniden hizmete açılan yeni iskelenin yanaşma yeri uzunluğu 13.5, eni 13, minimum su derinliği 1.14, maksimum su derinliği 4.1 metredir. İskeleye yanaşabilecek en büyük gemi tonajı 747,36 grostondur.