Sütlüce İskelesi

Evliya Çelebi’nin yazdığına göre ,Sütlüce, adını çevredeki meralarda otlayan, besili ve bol süt veren ineklerinden alıyormuş. İlk iskele 1913’te inşa edilmiş.1967’de kapatılan Sütlüce iskelesi, bir süre sonra yeniden inşa edilerek 1989 yılının Haziran ayında hizmete açıldıysa da teknelerin yanaşma yerinin derinliği ancak 2 m.’ ye indiğinden 1991 yılının Aralık ayında tekrar kapatılmak zorunda kalındı. Bu arada 1993 yılının Mayıs ayında yandığı için iskele binası da kullanılamaz duruma geldi. Haliç’in temizlenmesinden sonra iskele baştan sona elden geçirilerek 2 Kasım 1998 günü tekrar hizmete açıldı. İskele yanaşma yerinin derinliği 2.1 m.’dir.